17 feb 2023 18:35

Wijzigingen inzake de staffuncties van het FAVV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed om een van de staffuncties binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) te vervangen door een nieuwe staffunctie.

Binnen de leidinggevende functies bestaan er momenteel 3 staffuncties:

  • een verantwoordelijke voor de activiteiten van interne audit
  • een verantwoordelijke voor de functie Personeel en Organisatie
  • een verantwoordelijke voor de functie Budget en Beheerscontrole

De staffunctie 'verantwoordelijke voor de activiteiten van interne audit' wordt afgeschaft, aangezien deze bevoegdheden zijn overgenomen door de dienst Federale Interne Audit. De functie wordt momenteel niet ingevuld en wordt vervangen door de staffunctie ‘verantwoordelijke voor de functie Informatie- en Communicatietechnologie’.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.