20 jan 2023 09:16

Wijzigingen inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal wijzigingen omtrent het recht op onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking doorvoert.

Naar aanleiding van de adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State werden de bepalingen aangepast op de volgende punten:

  • De datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit is verschoven naar 1 februari 2023. Deze maatregelen zullen dus gelden voor aanvragen ingediend bij de werkgever vanaf 1 februari 2023
  • De datum van inwerkingtreding van de verhoging van de anciënniteitsvoorwaarde van minimaal 24 maanden naar minimaal 36 maanden met het motief "zorg voor zijn kind" is vervroegd naar 1 juni 2023
  • De tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden voor onderbrekingsuitkeringen in het kader van voltijds tijdskrediet (voor alle motieven, uitgezonderd voor het systeem van de landingsbanen) werd aangevuld om deeltijdse werknemers toegang te geven tot uitkeringen na 24 maanden tewerkstelling. Op die manier zullen deeltijdwerkers, op een evenredige manier, toegang hebben tot tijdskrediet, wat een ongerechtvaardigd verschil in behandeling vermijdt

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.