19 okt 2018 17:49

Wijzigingen omtrent autonome overheidsbedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over autonome overheidsbedrijven.

Het voorontwerp wijzigt de wet van 21 maart 1991 over de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. In uitvoering van het regeerakkoord, zorgt het ontwerp voor de verlenging tot 31 december 2021 van de machtiging die aan de Koning werd gegeven om verrichtingen toe te staan die tot gevolg hebben dat de overheidsparticipatie in het kapitaal van de beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven (thans Proximus en bpost) wordt teruggebracht tot minder dan 50% plus één aandeel.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.