26 apr 2024 17:37

Wijzigingen statuten van A.S.T.R.I.D.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed ter wijziging van de statuten van A.S.T.R.I.D., de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten.

De statutenwijziging strekt ertoe de statuten van A.S.T.R.I.D. in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ook diverse wettelijke verwijzingen te actualiseren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.