28 feb 2014 10:35

Wijzigingen van de retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt aan de vaststelling van de retributies en bijdragen, verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, en enkele artikelen toevoegt.

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten