25 feb 2022 18:47

Wijzigingen van het recht op geschriften op bepaalde notariële akten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed houdende wijzigingen van het recht op geschriften op bepaalde notariële akten en van het registratierecht op de bijlagen bij een verklaring van verwerping van een bescheiden nalatenschap.

In het kader van een administratieve vereenvoudiging beoogt het ontwerp de volgende tariefwijzigingen:

  1. het recht van 2 euro, dat verschuldigd is op de getuigschriften, afschriften of uittreksels uit de hypothecaire documentatie en op de akten van weigering tot overschrijving van beslaglegging, wordt afgeschaft
  2. de retributie die van toepassing is op de geautomatiseerde, aanvullende hypothecaire getuigschriften wordt afgeschaft.
  3. om de tariefwijzigingen te compenseren en de leesbaarheid te bevorderen, worden de artikelen 3 en 4 en het artikel 5 opgeheven, zodat:
    1. het recht dat in de regel van toepassing is op de notariële akten blijft vastgelegd op 50 euro
    2. zijn echter onderworpen aan een recht van 100 euro: de notariële akten onderworpen aan hypothecaire overschrijving of houdende de vestiging, de bevestiging of de erkenning van een bedongen hypotheek op een onroerend goed alsook de notariële akten verleden voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
    3. het tarief van 7,5 euro voor enkele notariële akten wordt afgeschaft

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.