20 jan 2023 09:16

Wijzigingen wetgeving FAGG

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat een aantal wijzigingen aanbrengt aan de diverse wetgevingen waarvoor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevoegd is.

Het voorontwerp bepaalt de wettelijke basis om alle actoren binnen de markt voor geneesmiddelen de verplichting op te leggen om inzage te geven in hun stock geneesmiddelen. Op die manier kan de federale regering sneller ingrijpen zodra tekorten dreigen van een kritiek geneesmiddel.

Daarnaast betreft het voorontwerp onder meer de verhoging van de strafmaat voor overtredingen met betrekking tot etikettering en het toevoegen van juridisch-technische correcties.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.