15 jan 2021 17:24

Wijzigingsclausule in raamovereenkomst betreffende de basisuitrusting voor de politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het toevoegen van een wijzigingsclausule aan de raamovereenkomst betreffende de bestelmodule, opslag en distributie van de basisuitrusting voor de geïntegreerde politie.

De wijzigingsclausule betreft de eerste verlenging van de opdracht en is bedoeld om de periode tussen het einde van de huidige opdracht (1 februari 2021) en de voorbereiding en gunning van de nieuwe opdracht te overbruggen.

De clausule verlengt het huidige contract met één volledig jaar, waardoor de nieuwe einddatum op 1 februari 2022 ligt.