13 apr 2018 09:56

Wil je weten hoeveel mensen er dankzij jouw OCMW geholpen worden? Check dan zeker de barometer voor maatschappelijke integratie!

Brussel, 13 april 2018. Dankzij het open databeleid van de federale regering kan iedere burger, onderzoeker en politici het sociaal beleid van zijn of haar OCMW opvolgen en vergelijken met rondom liggende gemeenten. Wil weten hoeveel mensen met een leefloon moeten rondkomen in jouw gemeente? Zijn dit hoofdzakelijk alleenstaanden of eerder eenoudergezinnen met kinderen? Al dit en meer kan je vinden via de barometer voor maatschappelijke integratie.

Op initiatief van de Minister voor Maatschappelijke Integratie, Denis Ducarme, stelt sinds 2017 de POD Maatschappelijke Integratie gegevens ter beschikking op https://stat.mi-is.be. Deze barometer voor maatschappelijke integratie blijkt een ideaal referentiekader voor de OCMW’s te zijn om hun lokaal sociaal beleid te vergelijken met dat van de rond omliggende gemeenten. Alle informatie wordt al na enkele maanden geanonimiseerd en online bijgewerkt. 

De interactieve webtool biedt de mogelijkheid aan om het aantal hulpbehoevenden af te zetten ten opzichte van evoluties op zowel het lokale, provinciale, regionale en federale niveau. Alle gegevens zijn downloadbaar voor hergebruik.
De interactieve kaarten geven een overzicht van het aantal begunstigden per 1000 inwoners voor maatregelen waar de federale overheid in tussenkomt. Deze gegevens worden verder geanalyseerd naargelang het gemiddeld maandelijks groeipercentages, de evoluties van het aantal begunstigden en de verdeling volgens geslacht, groep van nationaliteiten, leeftijdsklasse, gezinscategorie, …

In de laatste focusnota gaat de studiedienst van de POD MI dieper in op de webtool met een analyse van de cijfers en evoluties op het nationale niveau. De statistici stellen daarbij vast dat 140.678 individuen in oktober 2017 een leefloon ontvingen. Anders uitgedrukt komt dit neer op 12 leefloners per 1000 inwoners.

Andere grafieken tonen onder andere het verband aan tussen het mediaan inkomen per gemeente en het aantal leefloners: hoe hoger het mediane inkomen in de gemeente, hoe minder leefloners we aantreffen.

Recentelijk werd de data bijgewerkt over het aantal:

  • begunstigden van het Recht op Maatschappelijke Integratie;
  • begunstigden van het leefloon;
  • begunstigden van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;
  • begunstigden van een equivalent leefloon;
  • begunstigden van een socio-professionele vrijstelling;
  • ... 

De data op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en uitgebreid met nieuwe gegevensbronnen en andere functionaliteiten.

Meer informatie over deze tool en de bijhorende focusnota is beschikbaar op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.