17 mei 2024 20:12

Winteropvang voor daklozen 2024-2025

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux de organisatie van de federale winteropvang voor daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed.

Sinds het samenwerkingsakkoord inzake dakloosheid van 2014 voorziet de federale regering in noodopvang voor daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om tweedelijnsopvang, die loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Sinds het einde van de winter 2021-2022 is er geen noodopvang meer georganiseerd in het gebouw in de Trierstraat 82. Omwille van tal van technische, veiligheids- en gezondheidsproblemen zal het niet mogelijk zijn om het gebouw vóór 2026 te gebruiken.

Daarom heeft de POD Maatschappelijke Integratie een overheidsopdracht voorbereid om de organisatie van de winteropvang 2024-2025 toe te kennen aan een inschrijvende organisatie die voldoet aan alle wettelijke en technische specificaties, en dit voor de huur van een gebouw en de begeleiding.