19 mei 2010 13:10

Witwassen van geld

Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

De ministerraad heeft drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd die de regelgeving om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, aanpassen (uitvoering van de wet van 11 januari 1993).

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Justitie Stefaan De Clerck ligt in het verlengde van de aanpassingen die de wet van 18  januari 2010 aanbracht om de Europese richtlijn 2005/30 van 26 oktober 2005 over het witwassen van geld uit te voeren.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid voor de Cel van Financiële Informatieverwerking

- ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 3 juni 2007 tot uitvoering van art. 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

- ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 6 mei 1999 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.