27 okt 2006 17:00

Witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme

Wijziging van de lijst van ondernemingen waarop de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van toepassing is

Wijziging van de lijst van ondernemingen waarop de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van toepassing is

De ministerraad onderwerpt nu ook de makelaars in bank- en beleggingsdiensten aan de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. (Wet van 11 januari 1993) De ministerraad keurde hiervoor een ontwerp van kb goed dat de lijst aanpast van ondernemingen waarop de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van toepassing is. Het ontwerp gaat voor advies naar de Raad van State.