01 mrt 2007 16:00

World family organisation

Toetreding van België tot de World family organisation

Toetreding van België tot de World family organisation

De ministerraad besloot toe te treden tot de World family organisation (WFO) die als doel heeft om het gezin te promoten op het niveau van de staten, de internationale gouvernementele en niet gouvernementele organisaties, de parlementen, de zakenwereld en de maatschappij. De ministerraad heeft de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap opgedragen in te staan voor de praktische uitvoering van de toetreding. Door de toetreding van België met zijn sociaal vooruitstrevend imago willen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en staatssecretaris voor het Gezin Gisèle Mandaila Malamba het land meer gewicht geven in de werkzaamheden van het WFO. Die internationale dimensie is immers een verrijking voor de acties van de Staten-generaal voor het gezin. Het WFO bestaat uit NGO's, openbare diensten, sociale instellingen en vertegenwoordigers van regeringen. Het WFO is gegroepeerd in regio's zoals de VN. Onlangs is het WFO veranderd van een consultatief statuut bij de UNESCO naar een belangrijke deelnemer aan het milleniumprogramma van de VN.