04 dec 2009 12:04

World health organisation

Schenking van vaccins tegen het H1N1-virus

Schenking van vaccins tegen het H1N1-virus

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx om 10% van de vaccins tegen het H1N1-virus aan de World Health Organisation te schenken.

België zal zoals andere westerse landen 10% van zijn vaccinvoorraad schenken aan landen die er nood aan hebben. De beste manier is via een schenking aan de World Health organisation. De organisatie is het meest geschikt om de schenkingen en de aanvragen te beheren en te coördineren. De schenking zal gebeuren in functie van de vaccinvoorraad in België.