17 dec 2008 15:17

Yves Leterme en Paul Magnette verheugd over overeenkomst Electrabel-GdF Suez met E.ON

Yves Leterme, Eerste Minster en Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie, zijn verheugd met de aankondiging door Electrabel - GdF Suez van de overeenkomst met de Duitse elektriciteitsproducent E.ON AG.

Yves Leterme, Eerste Minster en Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie, zijn verheugd met de aankondiging door Electrabel - GdF Suez van de overeenkomst met de Duitse elektriciteitsproducent E.ON AG.

Yves Leterme, Eerste Minster en Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie, zijn verheugd met de aankondiging door Electrabel - GdF Suez van de overeenkomst met de Duitse elektriciteitsproducent E.ON AG. De overeenkomst houdt in dat 1.700 MW van de Belgische productiecapaciteit, ofwel ruim 11% van het totale opgestelde vermogen, zal worden overgedragen aan het Duitse energiebedrijf E.ON AG. E.ON AG wordt door deze overeenkomst de derde producent op de Belgische elektriciteitsmarkt. Voor de Belgische consumenten en bedrijven zou het moeten betekenen dat meer competitieve prijzen kunnen aangeboden worden.
Deze belangrijke wending beantwoordt rechtstreeks aan de doelstellingen van de federale regering voor een verhoogde concurrentie op de Belgische elektriciteitsmarkt. Het betekent tevens een nieuwe stap in de verdere liberalisering van de energiemarkten, een proces dat wordt voltrokken in het belang van bedrijven en gezinnen. Tenslotte is het een rechtstreeks antwoord op één van kritische aanbevelingen van de Europese Commissie van 16 december 2008 voor een vitaal socio-economisch beleid.
De Eerste Minister en de Energie- en Klimaatminister herinneren eraan dat in 2008 het Belgische energielandschap dankzij een aantal strategische beslissingen reeds grondig werd herschikt. Zo werd het aandeel nucleaire capaciteit van Electrabel-GdF Suez in de Belgische kerncentrales herverdeeld ten voordele van de tweede speler SPE, waardoor deze laatste een aandeel van 15% op de markt bereikt. Daarnaast werd het Suez-aandeel in Distrigas verkocht aan het Italiaanse Eni en werd het GdF-aandeel in SPE verkocht aan het Britse Centrica, waardoor deze laatste de meerderheidsaandeelhouder van SPE is geworden.