06 okt 2017 16:21

Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het zaakverdelingsreglement vaststelt van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg.

Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. De rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg is onderverdeeld in drie afdelingen: Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau. Sommige afdelingen zijn exclusief bevoegd gemaakt voor bepaalde categorieën van zaken.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen