06 okt 2017 16:21

Zaakverdeling van de rechtbank van koophandel van Luik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik. 

Het ontwerp heeft als doel de rechtbank van koophandel te Luik in acht afdelingen te verdelen en een deel ervan exclusief bevoegd te maken voor bepaalde categorieën van zaken. Zo worden binnen het rechtsgebied competentiecentra gecreëerd en worden de verplaatsingen van de magistraten en van het gerechtspersoneel gerationaliseerd.

De acht afdelingen zijn de volgende: Luik, Hoei, Verviers, Aarlen, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Namen en Dinant. De afdelingen van Luik, Neufchâteau en Namen zijn exclusief bevoegd voor:

  • aangelegenheden op het vlak van insolventie (faillissementen, gerechtelijke reorganisaties, gerechtelijke ontbindingen, vrijwillige vereffeningen en gerechtelijke vereffeningen)
  • aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank 
  • de verzameling van gegevens en de procedure voor de kamer voor handelsonderzoek 
  • de eedafleggingen

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.