06 jul 2018 16:27

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en de politierechtbank Limburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen en de politierechtbank van Limburg.

Het eerste ontwerp heeft te maken met de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen en voorziet in een bepaling over de bevoegdheid van de raadkamers, maar ook in de centralisering van bepaalde strafrechtelijke zaken, hetzij in een enkele afdeling, hetzij in twee afdelingen. Wanneer zaken in twee afdelingen zijn gecentraliseerd, bepaalt het zaakverdelingsreglement voor welk grondgebied die afdelingen bevoegd zijn.

Het tweede ontwerp heeft te maken met de politierechtbank van Limburg en deelt de politierechtbanken middels een zaakverdelingsreglement op in twee of meer afdelingen, en bepaalt het grondgebied van de desbetreffende afdelingen. Het ontwerp herdefinieert met name het grondgebied van de afdeling Maaseik, zodat zij haar rechtsmacht kan uitoefenen over het grondgebied van de stad Maaseik. Anderzijds anticipeert het ontwerp op de fusies van bepaalde gemeenten vanaf 1 januari 2019.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de politierechtbank Limburg, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen