05 okt 2022 11:10

Zakia Khattabi aanwezig op de pre-COP27: een primeur voor ons land dat nu wordt beschouwd als een geloofwaardige gesprekspartner inzake klimaatkwesties!

Van 6 tot en met 18 november is de Arabische Republiek Egypte  gastheer voor de 27e Klimaatconferentie die zal doorgaan in Sharm-el-Sheik . Om de besprekingen op gang te brengen en de weg te effenen voor toekomstige ambities om het grote mondiale probleem van de klimaatverandering effectief aan te pakken, komen de klimaatministers van zo'n 50 landen deze week in Kinshasa bijeen voor een "pre-COP27". Federaal minister Zakia Khattabi is een van hen, een primeur voor België.

De pre-COP is het laatste politieke overleg vóór de COP. Het heeft drie hoofddoelen: zoeken naar mogelijke "landingsplaatsen" op politiek niveau voor de belangrijkste vraagstukken van de volgende COP, fungeren als forum voor ministers om de technische inhoud en de diplomatieke dynamiek van deze vraagstukken beter te leren kennen en, ten slotte, dienen als platform voor het gastland en voor de regio die de COP voorzit om meer zichtbaarheid te geven aan de eigen prioriteiten en punten.

Dit is de eerste keer, buiten het EU-voorzitterschap, dat België is uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidende werkzaamheden van een COP. Minister Khattabi zal een zitting over financiering voorzitten, waarin onder meer het streven naar de doelstelling van 100 miljard dollar, een nieuwe collectieve doelstelling na 2025 en de noodzaak om de geldstromen af te stemmen op de verbintenissen van de Overeenkomst van Parijs, aan bod zullen komen.

" Het is eens te meer in een onstabiele internationale context dat deze COP en pre-COP worden gehouden. Terwijl de gezondheidscrisis nog niet voorbij is, verzwakken de oorlog in Oekraïne en de ernstige gevolgen daarvan voor energie en voedsel onze samenlevingen. Tegelijkertijd worden de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker. Deze zomer hebben we in Europa hitte en droogte gezien, terwijl andere regio's zijn geteisterd door stortregens en overstromingen. Deze kwesties herinneren ons aan de noodzaak van een gecoördineerd, internationaal en eerlijk antwoord op de mondiale uitdagingen," zegt federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi.

"Uit de rapporten die het IPCC in het voorjaar heeft gepubliceerd, blijkt eens te meer dat de stijging van de temperatuur, zelfs als die beperkt blijft tot 1,5°, niet alleen zal leiden tot een exponentiële toename van bepaalde gebeurtenissen zoals extreme hittegolven, maar ook tot overschrijding van bepaalde natuurlijke grenzen (meer natuurrampen, stijging van de zeespiegel, verlies van kwetsbare ecosystemen, enz.) Het is nog steeds mogelijk de 1,5°C aan te houden als er snel aanzienlijke en duurzame emissiereducties worden bereikt. Hoe meer jaren er verstrijken, hoe belangrijker de COP's worden. Niets doen op klimaatgebied is crimineel.

Terwijl mitigatiebeleid, klimaatfinanciering en verlies en schade aan bod zullen komen, wil het Egyptische voorzitterschap zich concentreren op methodologie en indicatoren om de uitvoering van het beleid inzake aanpassing aan de klimaatverandering beter te controleren en te versterken. Naast het officiële programma zal minister Khattabi de Congolese milieuorganisaties ontmoeten: "Een essentiële stem en waardevolle expertise die ik niet kon missen tijdens deze reis die, naar ik hoop, het startschot zal geven voor een COP27 die door zijn verbintenissen de maat zal nemen van de uitdagingen waarvoor we staan. Het kon niet anders," concludeerde de groene minister.