12 jul 2023 13:38

Zakia Khattabi is blij dat het Europees Parlement het wetsvoorstel voor natuurherstel heeft aangenomen

Het Europees Parlement heeft woensdag tijdens de plenaire vergadering zijn standpunt bepaald over het wetsontwerp inzake natuurherstel. Een tekst die door de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, wordt omschreven als cruciaal en van vitaal belang, met als doel doelstellingen voor natuurherstel op te leggen in de hele Europese Unie.

"De alarmerende ineenstorting van de biodiversiteit bedreigt nu de levensvatbaarheid van onze planeet. We zijn getuige van een ongekende afname van de populaties insecten, vogels en een veelheid aan dier- en plantensoorten... Het rapport dat eind 2020 werd gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap vertelt ons ook dat niet alleen de meerderheid van de natuurlijke habitats in de Europese Unie in een slechte staat van instandhouding verkeren, maar dat België onderaan het podium staat met minder dan 10% van de natuurlijke habitats die als in goede staat worden beschouwd. Vandaag volstaat het niet langer om de natuur te beschermen: het is essentieel om ze te herstellen om de veerkracht van onze landbouw en de bewoonbaarheid van onze steden te garanderen! Deze wet is essentieel als we onze internationale verplichtingen inzake biodiversiteit willen nakomen in het kader van het akkoord van Kunming-Montreal van afgelopen december, maar ook als we de klimaatdoelstelling van de EU willen halen om onze broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% te verminderen. Tot slot is het belangrijk om niet te vergeten dat de kosten van niets doen nu een realiteit zijn. Vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit menselijk oogpunt. Als we vandaag niets doen, zullen de gevolgen voor toekomstige generaties alleen maar erger worden. Daarom is deze wet van cruciaal belang", aldus de minister.

Het wetsontwerp moet nu het onderwerp worden van trialoog onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie om de tekst af te ronden.