04 mrt 2023 10:10

Zakia Khattabi geeft de federale regering een ambitieus klimaataanpassingsbeleid

Op vrijdag 3 maart 2023 heeft de ministerraad kennis genomen van de definitieve versie van de federale aanpassingsmaatregelen 2023-2026 voorgesteld door federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi. Een coherent pakket van 28 maatregelen dat streeft naar een klimaatbestendige samenleving tegen 2050.

In februari 2021 kondigde de Europese Commissie een nieuwe Europese strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering aan. Daartoe werd opgeroepen om de nationale aanpassingsplannen te versterken en een follow-up van de uitvoering ervan op te zetten en om ervoor te zorgen dat de doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt.

Eind juni is een openbare raadpleging gestart over een voorontwerp van federale aanpassingsmaatregelen. Dit resulteerde in de definitieve versie waarvan de regering-Vivaldi vrijdag kennis heeft genomen.

"Naast de maatregelen die we nemen om de emissies te verminderen, is het essentieel om ons zoveel mogelijk aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering, die nu al aanwezig zijn, en om het beleid dienovereenkomstig te ontwikkelen. Deze maatregelen maken deel uit van de ambitie om een veerkrachtige samenleving te creëren en de kwetsbaarheid van menselijke en natuurlijke systemen te verminderen. Aanpassingsmaatregelen zijn erop gericht de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering concreet te beperken en de kansen te benutten", aldus Zakia Khattabi.

De maatregelen zijn onderverdeeld in acht actiegebieden: onderzoek, biodiversiteit, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen, gezondheid, risico- en crisisbeheer, internationale samenwerking en bewustmaking. Zij zullen worden uitgevoerd in de periode 2023-2026 en tweemaal worden geëvalueerd: eind 2024 (tussentijdse evaluatie) en eind 2026 (eindevaluatie).