08 nov 2023 12:43

Zakia Khattabi geeft het startschot voor de conferentie voor een rechtvaardige transitie in België

De federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, heeft deze ochtend de conferentie voor rechtvaardige transitie in België afgetrapt. Deze conferentie is het resultaat van twee jaar werk met alle belanghebbenden en brengt ministers uit het hele land, academische experts en burgers samen. Centraal staat de ecologische transitie, waarbij wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat die voor iedereen rechtvaardig verloopt.

De federale regering heeft in haar regeerakkoord van 30 september 2020 aangegeven dat ze van plan was een conferentie voor rechtvaardige transitie te organiseren. Minister Khattabi geeft die met dit initiatief vorm. Ze is er diep van overtuigd dat de overgang naar een klimaatneutrale samenleving urgent is, maar ook een kans is om naar een rechtvaardigere samenleving te evolueren. Daarom heeft ze een brede dialoog opgezet met alle belanghebbenden die uitmondt in de tweedaagse conferentie, die vandaag is gestart. 

In haar openingstoespraak benadrukte de minister nogmaals dat sociale rechtvaardigheid en ecologische rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De ecologische uitdaging is volgens haar de sociale uitdaging van deze eeuw.

"Als we in België een rechtvaardige transitie willen garanderen, is het essentieel om de meest kwetsbare sectoren, bedrijven en werknemers voldoende te beschermen. We moeten de keuze voor duurzaamheid democratiseren en voor iedereen de toegang tot fatsoenlijke werkomstandigheden en waardige jobs garanderen! Om dit te bereiken was een brede democratische dialoog nodig met alle belanghebbenden. Een proces dat in verschillende fasen verliep, telkens onderbroken door het opstellen van een verslag: een forum van sociale partners en maatschappelijke organisaties, een hoog wetenschappelijk comité, een burgeragora en een werkgroep van administraties"  zegt minister Khattabi.

Gedurende twee dagen komen oa. de rechtvaardige transitie in de landbouw, mobiliteit, huisvesting en gezondheidszorg aan bod. Tal van internationaal gerenommeerde sprekers en Belgische ministers zullen het woord nemen om de aanbevelingen van de verschillende adviesraden te bespreken.

"Het doel van de conferentie is om de kennis van de voorbije twee jaar samen te brengen, beste praktijken en knowhow uit te wisselen en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. De vastgestelde uitdagingen vragen om concrete initiatieven vanuit verschillende beleidsterreinen en bevoegdheidsniveaus. Daarom zal ik de komende maanden nauw samenwerken met de verschillende regeringen en belanghebbenden om de beleidsaanbevelingen in de praktijk te brengen en ze tijdens het Europees voorzitterschap op internationaal niveau te promoten. De rechtvaardige transitie is immers een van onze drie prioriteiten in de Milieuraad tijdens het Belgische voorzitterschap." besluit Zakia Khattabi.

Meer info : justtransition.be