05 nov 2022 07:52

Zakia Khattabi laat de misdaad van ecocide inschrijven in het Strafwetboek

De federale regering heeft, op voorstel van de federale minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, de hervorming van Boek 2 van het Strafwetboek aangenomen. De hervorming beslaat zeven thema’s over evenveel hoofdstukken en strekt ertoe evoluerende vormen van criminaliteit aan te pakken, rekening houdend met de ruimere context waarin de nieuwe realiteit wordt opgenomen. Een van die nieuwe misdaadvormen betreft een dossier uitgaande van de federale minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, met name ecocide.

Ecocide wordt vandaag als misdrijf erkend in het nationale strafwetboek van een elftal landen (Georgië, Armenië, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Vietnam en Frankrijk) en betreft het geheel van illegale handelingen die leiden tot grootschalige vernietiging van milieu en van natuur in de brede zin van het woord.

Talrijke actoren uit het maatschappelijke middenveld pleiten al jaren om de misdaad van ecocide in internationaal recht te laten erkennen in een specifiek verdrag of in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof als vijfde misdaad tegen de vrede en de veiligheid, naast genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressiemisdaden. De oproep vond gehoor bij Zakia Khattabi en op 20 maart van dit jaar riep ze haar Europese collega-ministers op om een coalitie van progressieve landen te vormen die de misdaad van ecocide willen laten inschrijven in het Statuut van Rome.

 

“Naast de internationale dynamiek is het belangrijk, om haar alle kans op slagen te geven, dat ook individuele landen de weg wijzen. Het verheugt mij dan ook ten zeerste dat België zich bij de kopgroep aansluit in deze aangelegenheid”, aldus de federale Minister voor Leefmilieu. “Ik wil ook mijn collega Vincent Van Quickenborne bedanken voor de uitstekende samenwerking in dit verband”, voegt ze eraan toe.

 

Wordt als misdaad van ecocide omschreven, elk misdrijf houdende het moedwillig plegen van een wederrechtelijke handeling die ernstige, grootschalige en blijvende schade aan het milieu veroorzaakt met de wetenschap dat dergelijke schade wordt toegebracht door deze handeling. Deze misdaad wordt bestraft met een bijzonder zware straf van niveau 6, met name een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar.