16 jul 2023 12:18

Zakia Khattabi in New York om België te vertegenwoordigen op het Politiek Forum op Hoog Niveau over Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties

Het Politiek Forum op Hoog Niveau over Duurzame Ontwikkeling is maandag geopend in New York, tegen een moeilijke mondiale achtergrond met een toenemend aantal crises in de afgelopen jaren. Tot 19 juli zullen de door de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties bijeengebrachte staten de balans opmaken van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling. Ze bespreken ook manieren om de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken die in 2015 door de Algemene Vergadering werden aangenomen. De federale minister voor Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi, is deze zaterdag aangekomen in New York. Ze zal namens België spreken in een reeks sessies op hoog niveau en zal de tweede Belgische Vrijwillige Nationale Evaluatie (VNR) voorstellen. Deze evaluatie is bedoeld om het delen van ervaringen te vergemakkelijken, met inbegrip van successen, uitdagingen en geleerde lessen, met het oog op het versnellen van de uitvoering van de  Agenda 2030.

"In België genieten de overheden van een bevoorrechte uitgangspositie, niet in het minst door het solide institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling. Ondanks deze gunstige startpositie is ook in België de afgelopen jaren veel te weinig gedaan... Vandaar dat ik sinds mijn aantreden in deze regering ervoor heb geijverd om de SDGs als kompas te gebruiken o.a. via ons Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (het vorige federaal plan dateert van de periode 2004-2008) of de SDG-Governance waarbij alle regeringsleden de SDGs integreren in hun beleidsnota’s. Maar we moeten verder gaan om de systemische aanpak van de SDGs in ons beleid te vertalen : 2030 is  morgen al! Zowel op Belgisch als op mondiaal niveau moeten we naar een hogere versnelling schakelen als we een geloofwaardig antwoord willen bieden op de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden op het vlak van duurzame ontwikkeling," aldus Zakia Khattabi.