06 nov 2023 12:41

Zakia Khattabi onderstreept dat ze de Europese lijn volgt die Hamas als terreurgroep kwalificeert

Federaal minister Zakia Khattabi werd vanmorgen geïnterviewd door Maxime Binet op LN24 over het conflict dat al bijna 30 dagen aan de gang is in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas.

"Bij verschillende gelegenheden heb ik de aanvallen van Hamas al omschreven als barbaarse en terroristische daden. Vanochtend heb ik ze opnieuw scherp veroordeeld. Ik herhaalde ook mijn oproep voor een staakt-het-vuren en de vrijlating van de gijzelaars, zoals gevraagd in de resolutie van de Verenigde Naties die door België is goedgekeurd. Ik aarzelde over de juridische kwalificatie van Hamas als terreurgroep. De Raad van de EU erkent de organisatie als zodanig, een standpunt waar ik het ondubbelzinnig mee eens ben.”