15 jun 2023 19:29

Zakia Khattabi verwelkomt het nieuwe Zweedse voorstel voor een natuurbeschermingswet

Deze donderdagmiddag ontvingen de lidstaten een nieuw compromisvoorstel van Zweden. Federaal minister van Milieu Zakia Khattabi verwelkomt deze hervatting van de werkzaamheden in de aanloop naar de Milieuraad van 20 juni.

De Wet natuurherstel, die in juni 2022 door de Europese Commissie werd voorgesteld, heeft tot doel de biodiversiteit en de ecosystemen in Europa te herstellen en de natuur uit te rusten om de gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden. Het is namelijk de bedoeling om tegen 2030 ten minste 20% van de land- en zeegebieden in de Europese Unie te herstellen, en tegen 2050 alle gebieden.

Voor Zakia Khattabi is deze wet essentieel om onze economieën, onze bestaansmiddelen en ons welzijn te beschermen: "Nu de biodiversiteit steeds sneller afneemt en de gevolgen van de klimaatverandering steeds heviger worden, is het niet langer voldoende om de natuur te beschermen: we moeten haar herstellen. Daarom is het nu essentieel om juridisch bindende doelstellingen te hebben voor het herstel van de natuur en biodiversiteit in landbouw, bossen, mariene ecosystemen en stedelijke gebieden. Natuur is geen luxe of een politieke aanpassingsvariabele; het is de basis van het leven op aarde! Ze zuivert onze lucht en ons water, voorziet ons van voedsel, absorbeert en slaat koolstof op en fungeert als een bolwerk tegen klimaatrampen: branden, overstromingen, droogte, enz.”.

"Toch gaat het slecht met de natuur. Uit het rapport over de toestand van de natuur in de Europese Unie, dat in 2020 werd gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap, blijkt dat de meeste beschermde habitats en soorten in de EU in een kritieke toestand verkeren. België staat onderaan de ranglijst, met bijna 80% van de natuurlijke habitats in slechte staat. Het is daarom van vitaal belang dat we binnen de Europese Unie ambitieus blijven werken aan de implementatie van de historische verbintenis inzake biodiversiteit die we afgelopen december zijn aangegaan op de Wereldtop over Biodiversiteit in Montreal. Het Europees Parlement heeft een sterk signaal gegeven door afwijzing te verwerpen.” Ik hoop op een gunstig resultaat bij de voortzetting van het werk, zodat de trialoog uiteindelijk kan leiden tot een ambitieuze Europese wet voor natuurherstel", vervolgde ze.