03 mrt 2023 19:47

Zakia Khattabi’s exportverbod gaat door

België is één van de Europese landen die de meeste chemische stoffen exporteert die verboden zijn in de EU vanwege hun gezondheids- en milieu-impact. De Europese Unie verbiedt het op de markt brengen van deze stoffen maar productie en export blijven echter mogelijk. In 2018 exporteerde de EU bijna 81.000 ton schadelijke pesticiden buiten haar grenzen.

Om een einde te maken aan deze onethische praktijk die ook leidt tot oneerlijke concurrentie met landen die bepaalde chemische stoffen wel mogen gebruiken, heeft federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi, een koninklijk besluit opgesteld dat de uitvoer van deze pesticiden niet meer mogelijk maakt. De tekst is op 2 december 2022 voor advies naar de Europese Commissie en de verschillende adviesorganen verstuurd.

De kennisgeving van de Europese Commissie van deze donderdag 2 maart geeft geen commentaar op het ontwerp van de minister. Het kabinet van Zakia Khattabi wacht de adviezen van de andere instanties af alvorens medio april de werkzaamheden binnen de regering voort te zetten.

"Naar het voorbeeld van Frankrijk voeren wij, door dit exportverbod, een beleid tegen dubbele normen dat resoluut aansluit bij een dynamiek van zowel bescherming als sociale en ecologische rechtvaardigheid", aldus de minister.