19 mei 2010 13:10

Zelfstandigen

Vervangende ondernemers

Vervangende ondernemers

De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laurelle drie koninklijke besluiten aangenomen die het stelsel van de vervangende zelfstandigen vorm geven.

Dankzij de wet houdende diverse bepalingen van 28 april 2010 kunnen zelfstandigen zich tijdelijk laten vervangen door een zelfstandige die is ingeschreven in het register van de vervangende ondernemers bij de FOD Economie. De vervanging gebeurt via een vervangingscontract. De maximumtermijn is 30 dagen en kan worden verlengd bij ziekte, ongeval of zwangerschap.

De drie koninklijke besluiten die de ministerraad nu heeft goedgekeurd, voeren het stelsel verder uit:

  • Het eerste kb schrijft voor dat ook het verlof voor zwaar zieken en het palliatief verlof in aanmerking komen om de duur van het vervangingscontract voor zelfstandigen te verlengen.
  • Het tweede kb stelt het inschrijvingsgeld voor het register van de vervangende ondernemers vast en de vergoeding voor de erkende ondernemingsloketten.
  • Het derde kb omschrijft de praktische gebruiksvoorwaarden van het register dat publiek toegankelijk wordt via een website. De ondernemingsloketten kunnen vervangende ondernemers opzoeken op vraag van de ondernemer.