27 nov 2020 16:33

Zelfstandigen: berekening van de onderbrekingsuitkering voor mantelzorgers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de manier waarop het bedrag van de mantelzorguitkering wordt berekend, die wordt toegekend aan de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorg te verlenen aan een persoon.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt niet langer te verwijzen naar het bedrag van het minimumpensioen als alleenstaande om het bedrag te bepalen van de mantelzorguitkering toegekend aan een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon. Voortaan gebeurt dit door de invoering van een vast bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat momenteel wordt toegekend.

Mits bepaalde voorwaarden worden gerespecteerd, wordt de mantelzorguitkering toegekend aan de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet onderbreken gedurende minstens een maand om te zorgen voor een naaste die zwaar ziek is of palliatieve zorgen nodig heeft, of om te zorgen voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon