19 nov 2010 14:38

Zelfstandigen slachtoffers van asbest

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers door het RSVZ

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers door het RSVZ

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag vaststelt van de financiering, voor het jaar 2011, van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen. Dit ontwerp werd ingediend door minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle.

Drie zelfstandigen die getroffen zijn door asbestose worden ten laste genomen door het Asbestfonds. Het bedrag van de financiering door het RSVZ bedraagt dus 18.340 euro voor 2011.