02 dec 2011 10:59

Zelfstandigen slachtoffers van asbest

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers door het RSVZ

Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers door het RSVZ

De ministerraad legt het bedrag van de financiering van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen vast op 19.083 euro voor 2012. Drie zelfstandigen die getroffen zijn door asbestose worden ten laste genomen door het Asbestfonds.

De ministerraad keurt het ontwerp van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle goed.