26 feb 2021 18:33

Zelfstandigen: verlenging van de steunmaatregelen inzake overbruggingsrecht tot en met 30 juni 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de steunmaatregelen inzake het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot en met 30 juni 2021.

Overeenkomstig de beslissing van de Kern van 12 februari 2021 beantwoordt dit ontwerp aan de volgende doelstellingen:

  • het verlengen van de verdubbeling van het bedrag van financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht in geval van gedwongen onderbreking tot en met 30 juni 2021
  • het uitstellen van de inwerkingtreding van de eerste pijler van de nieuwe tijdelijke regeling van het crisis-overbruggingsrecht (volledige onderbreking van de activiteit) tot 1 juli 2021
  • het verlengen van de tweede pijler van de nieuwe tijdelijke regeling van het crisis-overbruggingsrecht (minder rentabiliteit) tot en met 30 juni 2021
  • het verlengen van het onderdeel 'quarantaine – zorg voor een kind' tot en met 30 juni 2021
  • het verlengen van de tijdelijke versoepelingen aan het klassieke overbruggingsrecht (starter/ cumul met vervangingsinkomen/ gelijkstelling pension) tot en met 30 juni 2021

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen en van de wet van 22 december 2020 tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de COVID-19-crisis