08 jul 2022 16:55

Zelfstandigen: verlenging van het crisisoverbruggingsrecht omwille van quarantaine

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft het crisisoverbruggingsrecht pijler 3 (quarantaine) te verlengen voor zelfstandigen.

In het kader van de COVID-19-pandemie beoogt het ontwerp van koninklijk besluit de verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht die in het leven werd geroepen om zelfstandigen te ondersteunen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken omwille van quarantaine of isolatie of de zorg voor een kind. De bestaande maatregel wordt verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen