13 mei 2011 13:29

Ziekenhuizen

Herberekening van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen

Herberekening van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit,  dat voor 2011 het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen vaststelt, wijzigt.

Het oorspronkelijke kb (zie persbericht) wordt gewijzigd om de nodige financiering uit te trekken om beslissingen van de ministerraad uit te voeren die nog niet zijn verwezenlijkt door het uitblijven van een sociaal akkoord voor de federale gezondheidszorg in 2011.

De maatregelen omvatten een vermindering van het budget voor de syndicale premie en voor de aansluitingskosten en een verhoging voor de creatie van extra tewerkstelling.

De maatregelen worden ogenomen in het globaal budget dat herberekend en aangepast aan de index 7 325 422 589 euro bedraagt.

(*) van 22 december 2010.