15 mei 2009 12:25

Ziekte- en invaliditeitsverzekering

Aanpassing van de inhoudingen op de pensioenen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Aanpassing van de inhoudingen op de pensioenen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de inhouding op de pensioenen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering aanpast. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx verhoogt de drempel waaronder geen bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moet worden betaald. 

In 2009 stijgen de  pensioenen. Om te vermijden dat die stijging voor bepaalde pensioenen door de bijdrage wordt tenietgedaan, verhogen ook de drempelbedragen met 2%. Gepensioneerden met een pensioen lager dan 568,57 euro of 673,83 euro als ze gezinshoofd zijn, moeten geen bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering betalen (bedragen geïndexeerd op 132,13).

De maatregel treedt in werking op 1 juni 2009.