02 dec 2011 10:59

Ziekteverzekering

Globale begrotingsdoelstelling 2012 voor de verzekering voor geneeskundige verzorging

Globale begrotingsdoelstelling 2012 voor de verzekering voor geneeskundige verzorging

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de globale begrotingsdoelstelling 2012 voor de verzekering voor geneeskundige verzorging vast op 25 627 379 000 euro. Het bedrag wordt over de deeldoelstellingen verdeeld.

De begrotingsdoelstelling bevat een correctie van 14 303 000 euro door de overschrijding van de spilindex in januari 2012 in plaats van februari 2012, besparingsmaatregelen tot 242 808 000 euro en 6 505 000 euro om de  verhoging van de RSZ-PPO-bijdragen te compenseren.

De algemene raad van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering kon niet beslissen over de globale doelstelling en dus legt de ministerraad het bedrag vast in overeenstemming met art. 40, § 2 van de wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.