10 jan 2014 15:53

ZOOMIT zorgt voor besparing bij de FOD Financiën

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Koen Geens om een overheidsopdracht op te starten voor een maarjarenovereenkomst  van onbepaalde duur voor het Zoomit-project.

Sinds 2012 kunnen belastingplichtigen bij het indienen van hun belastingaangifte vragen om hun aanslagbiljet te ontvangen via Zoomit. In 2012 was dit meteen een succes: ruim 253.000 belastingplichtigen tekenden hierop in. In 2013 steeg dit tot 400.000 aanvragen.

Zoomit is een gratis dienst, inbegrepen in internet-banking, waarmee u snel en gemakkelijker uw facturen, betalingen en kredietnota’s kunt beheren. Sinds 2012 werkt de FOD Financiën hiermee samen voor het beheer van het aanslagbiljet. In 2012 gold Zoomit enkel voor burgers, vanaf 2013 staat het ook open voor mandatarissen.

Op voorstel van minister van Financiën Koen Geens heeft de ministerraad vandaag beslist om het huidige contract voort te zetten. Zo zal de FOD Financiën de Zoomit-dienst voor het aanslagbiljet ook in de toekomst kunnen verzekeren. Naar schatting wordt ruim 900.000 euro bespaard aan papier,  drukwerk en verzendingskosten in de periode 2012-2016.