15 jan 2010 11:28

Zorg- en bijstandsverlening

Beroep tot vernieting decreet zorg- en bijstandsverlening ingetrokken

Beroep tot vernieting decreet zorg- en bijstandsverlening ingetrokken

De ministerraad heeft beslist het beroep tot vernietiging, dat hij bij het Grondwettelijk Hof heeft ingediend tegen het decreet zorg- en bijstandsverlening van de Vlaamse regering van 18 juli 2008, in te trekken. Het beroep werd ingediend omdat er onduidelijkheid was over de bevoegdheid voor de gezondheidsberoepen die bijstand verlenen of zorgen verstrekken.      

De federale minister van Volksgezondheid en de bevoegde ministers van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 14 december 2009 een protocolakkoord ondertekend. Het akkoord komt tegemoet aan de vraag naar een pragmatische en constructieve oplossing. De ministers hebben  zich ertoe verbonden om hun wetgevingen aan te passen.