08 mrt 2018 12:44

Zuhal Demir lanceert bijkomende MIRIAM-projecten om meer alleenstaande moeders met een leefloon uit de armoede te helpen

Brussel, 8 maart 2018. Op de internationale vrouwendag stelt de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir, extra middelen ter beschikking voor nieuwe MIRIAM-projecten. Het initiatief dat ondertussen twee jaar bestaat, biedt alleenstaande moeders met een leefloon een intensieve begeleiding om zo meer grip op hun leven en de toekomst te krijgen.

MIRIAM ontstond uit de vaststelling dat alleenstaande moeders die bij het OCMW aankloppen, een zeer kwetsbare groep vormen en verschillende obstakels te overwinnen hebben. Onderzoek toont aan dat zij minder sterk op de arbeidsmarkt staan. Dit is onder meer het gevolg van onze maatschappij die sterk gebaseerd is op een tweeverdienersmodel en het traditioneel kerngezin. Deze situatie laat hen weinig tot geen ruimte om de combinatie arbeid-gezin leefbaar te houden. Ook vormt de zoektocht met een beperkt inkomen naar een degelijke woning en een betaalbare kinderopvang, een hoofdbreker.

Zuhal Demir: "Voor elke man in een eenoudergezin die het leefloon ontvangt, zijn er 8 vrouwen. Vanuit mijn beide beleidsdomeinen armoede én gelijke kansen is het project MIRIAM essentieel; namelijk een antwoord bieden op het gegeven dat het vooral alleenstaande moeders zijn die noodgedwongen bij het OCMW aankloppen."

Het blijkt voor deze vrouwen ook niet eenvoudig te zijn om beroep op bepaalde sociale rechten en dienstverlening te kunnen of te durven doen. Het gebrek aan sociaal contact en het risico op sociale isolatie vormt een groot onderliggend probleem voor veel alleenstaande mama's. Dit isolement ondermijnt hun vaak al geringe zelfvertrouwen.

De MIRIAM-methode vertrekt vanuit twee invalshoeken: enerzijds een groepsbegeleiding waarin het sociaal aspect een grote rol toebedeeld krijgt. Anderzijds een doorgedreven individuele begeleiding van de alleenstaande moeder door de casemanagers.

Eén van de opvallende resultaten uit het pilootproject met de OCMW's van Gent, Namen, Charleroi, Sint-Jans-Molenbeek en Leuven, is dat het aantal vrouwen die alimentatiegeld opeisten aanzienlijk steeg. De toegang tot het recht op onderhoudsgeld voor de kinderen van alleenstaande mama's is cruciaal om armoede te bestrijden. Bij de Dienst voor Alimentatievorderingen is 93% van de aanvragers een vrouw.

Nu de pilootfase ten einde loopt voor de 5 OCMW's die samen met de Nationale Vrouwenraad hun werkmethodes hebben doordrongen van deze gender-georiënteerde aanpak, worden nog voor de aanvang van de zomer 6 nieuwe OCMW's geselecteerd. Elk van hen krijgt 57.500 euro ter beschikking voor de aanstelling van een casemanager om deze intensieve begeleiding op te starten.

"Hiermee wil ik ook dit jaar deze 6 nieuwe OCMW's aanmoedigen en de kans geven deze methodiek heel concreet toe te passen binnen hun sociale hulp- en dienstverlening. Door de maatschappelijk werkers de verschillen te leren herkennen tussen mannen en vrouwen in armoede, kan het sociaal werk haar begeleiding hierop afstemmen.", Zuhal Demir.

Alle ervaringen van de 5 OCMW's en de Vrouwenraad werden samen met de studieresultaten van de Karel de Grote Hogeschool gebundeld in een draaiboek en hulpmiddel dat de nieuwe OCMW's kunnen gebruiken om hun werking vanuit deze gender-benadering aan te passen.