18 mai 2004 19:15

Discours Verhofstadt-Ouverture Brose Group Gent

TOESPRAAK VAN EERSTE MINISTER GUY VERHOFSTADT BIJ DE OPENING VAN BROSE GROUP GENT.

Gent, 18 mei 2004

TOESPRAAK VAN EERSTE MINISTER GUY VERHOFSTADT BIJ DE OPENING VAN BROSE GROUP GENT. Gent, 18 mei 2004

Dames en heren, Ladies and Gentlemen, Not all that long ago, the prophets of doom were predicting the end of industry and, more specifically, the end of the automotive industry in Belgium. Yes, there were difficulties; nobody is denying that. But those difficulties were being experienced around the world. After September 11th, economic growth dropped and unemployment rose. Naturally, the economic downturn was felt in Belgium too - including in the automotive industry. And yet, I have always refused to believe the prophets of doom. We in government refused to reconcile ourselves to the idea that just because Belgium is small country, it cannot make a difference in the globalised economy; and that the Belgian economy had no other choice but to suffer in silence. Instead, we implemented a series of measures to breathe new life into our economy and to make our labour market attractive. We did this quickly, holding three super-ministerial council meetings in the space of two months. According to people in my administration, this year's workload is the highest in thirty years ? but that's the way it had to be. In our decision, we focused on shifting our employment and industrial strategies from defensive to offensive mode. Instead of waiting for decisions and developments from outside, we seized the initiative to make Belgium attractive again. Let me give you a few examples. We made Belgium attractive to new industrial development by investing in clean technology. Today, we are one of the leaders in biotechnology and pharmaceuticals. Tomorrow we want to become a leader in new technologies for engines and fuels. We have created opportunities here that are now bearing fruit. The same applies to scientific research. For instance, we decided that scientific institutions would be exempt from paying one half of the payroll tax for their researchers. This too has proven a success. Recently, several companies significantly expanded their R&D facilities in Belgium. De federale regering heeft nog andere maatregelen genomen die ten goede komen aan de auto-industrie. We hebben de belastingen op nacht ? en ploegarbeid verlaagd. We hebben de belastingen op lonen doen dalen. We hebben verschillende fiscale maatregelen genomen om investeringen in ons land aantrekkelijk te maken. Al deze maatregelen gelden bij uitstek voor de auto-industrie. En ik mag zeggen dat die het goed doet in ons land. Opel en Volkswagen draaien op volle toeren. En Ford heeft ondanks de moeilijke en pijnlijke herstructurering niet alleen beslist om in België te blijven, maar bovendien om voor 600 miljoen dollar extra te investeren en drie nieuwe modellen te bouwen in Genk. Vandaag hebben we bovendien vernomen dat ze ook die productie nog zullen opdrijven. De grootste investering is evenwel die van Volvo en Brose. Volvo Cars Gent en Brose Gent hebben maar liefst 2200 nieuwe jobs gecreëerd. Dit is het bewijs dat de zogenaamde onheilsprofeten met hun pessimistische voorspelling ongelijk hebben. Er is niet alleen nog plaats voor industrie in ons land, de industrie en meer bepaald de auto-industrie bloeit in ons land. Dames en heren, Wij moeten verder gaan met hervormen. We moeten verder gaan om ons land aantrekkelijk te maken voor de auto-industrie. Ik denk hierbij aan vier concrete maatregelen: 1. Vandaag moeten de werkgevers zelf het initiatief nemen en een gemotiveerde aanvraag mét opleidingsplan indienen. Daarom vind ik dat in de toekomst de VDAB zelf op een pro-actieve manier op zoek moet gaan naar ondernemingen om automatisch die IBO-contracten aan te bieden. 2. Ten tweede moeten we onze maatregel voor de ploegenarbeid uitbreiden. Waar werkgevers nu voor 1% zijn vrijgesteld van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing, moet dit in de toekomst naar 2% gaan. 3. Ploegenarbeid moet ook voor de werknemers aantrekkelijker gemaakt worden. We moeten het bedrag van forfaitaire beroepskosten voor arbeiders in ploegensysteem verhogen met 500 euro. Dit zou een incentive zijn van 250 euro voor de werknemer. Zo stimuleren we niet alleen industriële onderneming om in ons land te investeren. We stimuleren ook werknemers om in die industrie te gaan werken. 4. Tenslotte moeten werknemers die overuren presteren die over een langere tijd kunnen opsparen. Dames en heren, Ladies and Gentlemen, This government has taken action in favour of industry in general and the automotive industry in particular. We will pursue and accelerate our efforts and our offensive strategy. Some people wonder if there is any point to all of this. In reply, I can give one piece of advice right now: go to Ghent. Go to Brose and Volvo. Go and see the beautiful new building where 2,200 new jobs have been created and filled by low-skilled individuals and the long-term unemployed. By people who otherwise have very few opportunities. Go and see, and you will be convinced that the automotive industry has a rosy future here in Belgium. In conclusion, I congratulate you on your success and wish you a warm welcome to Belgium! Thank you.