22 juin 2005 22:45

Discours Verhofstadt:"175 bedrijven in de kijker"

Discours Verhofstadt:"175 bedrijven in de kijker"

22/06/2005

Discours Verhofstadt:"175 bedrijven in de kijker" 22/06/2005

Sire, Madame, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Je me réjouis particulièrement de pouvoir m'adresser ici à autant d'entrepreneurs et d'entreprises. Ce qui constitue la preuve que la "Belgique", après 175 ans, dispose encore de la vigueur économique nécessaire pour faire partie des pays les plus prospères au monde. La Belgique est un pays moderne, un pays dynamique, un pays d'entrepreneurs, d'esprits créatifs et d'inventeurs. C'est un pays où il fait bon vivre, habiter et travailler. Chaque entrepreneur étranger, chaque diplomate actif en Belgique le dira. Mais penser qu'il en a toujours été ainsi et que cela ne changera donc pas constituerait un erreur monumentale. Notre prospérité ne constitue pas un acquis. Elle demande des efforts quotidiens, il s'agit d'une lutte quotidienne. En tant qu'entrepreneurs, vous le savez mieux que quiconque. Car se sont les entreprises qui permettent notre prospérité. Ce sont nos entreprises qui engendrent emploi et progrès. Personne ne prétendra que les entreprises mènent une vie aisée de nos jours. La croissance économique est moins favorable que prévue, en tout cas moins qu'espéré. Que cette croissance dépasse depuis trois années consécutives celle du reste de la zone euro ne constitue qu'une piètre consolation. Qui plus est, notre pays pâtit de quelques handicaps historiques, les frais salariaux notamment, qui ne peuvent pas simplement disparaître d'un coup de baguette magique. Toch denk ik dat we moeten doorgaan met de grote inspanningen die we ons de voorbije jaren hebben getroost om het investeringsklimaat in ons land te verbeteren. Er waren de opeenvolgende algemene en doelgerichte lastenverlagingen, het invoeren van het aandelenbezit voor werknemers, de pensioenfondsen, de oprichting van het uniek ondernemingsloket, de afschaffing van de hoogste aanslagvoeten in de personenbelasting, de decumul, zes jaar op rij een begroting in evenwicht, het terugschroeven van de staatsschuld, de fiscale amnestie enzovoort. Speciaal wil ik echter de nadruk leggen op een recente hervorming, namelijk die van de vennootschapsbelasting, de invoering van de zogenaamde notionele interesten. Deze hervorming maakt het mogelijk voor bedrijven om binnenkort voor de eigen middelen die zij in hun vennootschap investeren een interestkost fiscaal af te trekken, zoals dat vandaag het geval is voor leningen. Hiermee zijn we het enige land in Europa die dit mogelijk maakt. En inmiddels zijn vriend en vijand in binnen - maar vooral buitenland ervan overtuigd dat deze hervorming van de vennootschapsbelasting revolutionair is en een basis kan vormen om een heel wat nieuwe investeerders naar ons land te lokken. Volgens experten kan de wet op de notionele interesten, zoals vroeger de KB's Cooreman-Declercq en de coördinatiecentra, uitgroeien tot één van de belangrijkste maatregel voor ons investeringsklimaat van de laatste vijfentwintig jaar. Vanaf oktober start wereldwijd een campagne om deze hervorming te. Ik kan dan ook meedelen dat tegen de beleidsverklaring van oktober aanstaande in twee andere belangrijke dossiers vooruitgang zal worden geboekt. Het eerste dossier is uiteraard dat van de eindeloopbaan. De vergrijzing komt op ons af. De activiteitsgraad van ouderen moet kost wat kost de hoogte in. Het tweede dossier is dat van de financiering van de sociale zekerheid. Als we de unieke sociale zekerheid van ons land willen behouden, en dat willen we, dan is er maar één manier om de veel te hoge lasten op arbeid te doen dalen en dat is een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere heffingen. Welke de weg is die daartoe moet gevolgd worden, zijn we nu aan het onderzoeken. Maar wat in elk geval zinloos zou zijn, is voor alle bedrijven de loonkost verlagen, maar dan ditzelfde geld op een andere manier aan alle bedrijven terugvragen. In elk geval - en dit is de boodschap die ik op deze feestelijke zitting wil meegeven - mogen we niet vervallen in pessimisme. Realisme wel, maar pessimisme niet. Dat helpt niemand vooruit. Zeker de economie niet Voor het eerst in maanden is het ondernemersvertrouwen opnieuw licht gestegen in juni. Daar moeten we met aankomende hervormingen verder op bouwen. Ook het consumentenvertrouwen is terug gestabiliseerd. Ook die barometer kan in de toekomst nog verbeteren, nu de mensen in de afrekening de daling van hun belastingen fors beginnen aan te voelen. Maar ook de Europese crisis mag ons niet verlammen. Crisissen zijn uitdagingen. Het is niet de eerste maal dat dat in Europa gebeurt. In 1954 werd de Europese Defensiegemeenschap verworpen. Dat heeft toen geleid tot een nog groter en veel ambitieuzer project: het Verdrag van Rome en de EEG. We moeten op dezelfde manier van de huidige crisis in Europa gebruik maken om te werken aan een nieuwe fase in de Europese integratie. Mesdames et Messieurs, Notre pays et nos entreprises ont de fameux atouts, une excellente qualité à offrir. Seulement, nous sommes apparemment un peu trop modestes que pour valoriser nos atouts. Le principal objectif de l'année de festivités 175-25 était dès lors de profiter de cette occasion pour renforcer et promouvoir l'image de marque de notre pays. Dans ce sens, cette "Semaine de l'économie" est particulièrement réussie. Les 175 entreprises à l'honneur ici démontrent que nous pouvons être fiers de nos entrepreneurs. Notre pays connaît également de nombreux novateurs. Pour vérifier qui avait été au sein de notre économie belge la locomotive par excellence, la rédaction de Trends a organisé un sondage parmi ses lecteurs. Ils avaient le choix entre cinquante entrepreneurs qui excellaient en pertinence, entreprenariat et innovation. La liste est impressionnante. avec des noms de renommée tels que Bekaert, Francqui, Gevaert, Solvay, Colruyt, Delhaize pour ne citer que quelques exemples. Toch is er één naam die er volgens de lezers van Trends bovenuit steekt. Zijn bedrijf alleen al zorgt voor 20 procent van de toegevoegde waarde van de Kempen. Wereldwijd telt het meer dan 23.000 werknemers waarvan 5.000 in ons land. Meer dan honderd patenten heeft het op zijn naam staan en maar liefst zeventien fundamentele geneesmiddelen zijn gevonden door hem en zijn team. Er is bijna niemand die onderzoek en onderneming zo succesvol combineerde als hij. Dames en heren, de economische Trends-setter van 175 jaar België is wijlen Paul Janssen geworden, de oprichter en bezieler van Janssen Farmaceutica. Over Paul Janssen kunnen we alleen maar superlatieven gebruiken. Hij was een man met een missie. Paul Janssen staat voor vernieuwing, gedrevenheid en kwaliteit. Hij is daarmee een goed symbool voor ondernemend België. Ons land heeft een schat aan kwaliteit. Laat ons van deze week een nieuwe start maken om die schat aan de wereld te tonen. Ik dank u.