22 jun 2005 22:45

Toespraak Verhofstadt:175 bedrijven in de kijker

Toespraak Verhofstadt:175 bedrijven in de kijker

Heyzel 2005

Toespraak Verhofstadt:175 bedrijven in de kijker Heyzel 2005

Sire, Mevrouw, Mijnheer de voorzitter, Dames en heren, Ik ben bijzonder verheugd dat ik hier vandaag zoveel ondernemers en zovele ondernemingen mag verwelkomen. Het bewijst dat «België» na 175 jaar nog steeds een economische kracht bezit die ons toelaat een van de welvarendste landen te zijn op deze planeet. België is een modern land, een dynamisch land, een land van ondernemers, van creatievelingen, van ontdekkers. Het is een land waar het aangenaam is om te leven, te wonen, te werken. Dat horen we van iedere buitenlandse ondernemer die hier actief is, van elke diplomaat die hier op post is. Het zou echter een grove vergissing zijn te denken dat dit altijd zo geweest is en dat het dus altijd zo zal blijven. Onze hoge welvaart is geen verworvenheid. Het is iets waar we elke dag moeten aan werken, elke dag voor moeten vechten. Als ondernemers weet u dat beter dan wie ook. Want het zijn de ondernemingen die onze welvaart mogelijk maken. Het zijn onze bedrijven die voor werk en vooruitgang zorgen. Niemand zal beweren dat onze ondernemingen het vandaag gemakkelijk hebben. De economische groei is minder dan verwacht, in elk geval minder dan gehoopt. En dat die groei al bijna drie jaar lang hoger is dan in de rest van de eurozone, is maar een magere troost. Bovendien kent ons land enkele historische handicaps, de loonkost bijvoorbeeld, die niet zomaar in een handomdraai kunnen worden weggetoverd. Toch denk ik dat we moeten doorgaan met de grote inspanningen die we ons de voorbije jaren hebben getroost om het investeringsklimaat in ons land te verbeteren. Er waren de opeenvolgende algemene en doelgerichte lastenverlagingen, het invoeren van het aandelenbezit voor werknemers, de pensioenfondsen, de oprichting van het uniek ondernemingsloket, de afschaffing van de hoogste aanslagvoeten in de personenbelasting, de decumul, zes jaar op rij een begroting in evenwicht, het terugschroeven van de staatsschuld, de fiscale amnestie enzovoort. Speciaal wil ik echter de nadruk leggen op een recente hervorming, namelijk die van de vennootschapsbelasting, de invoering van de zogenaamde notionele interesten. Deze hervorming maakt het mogelijk voor bedrijven om binnenkort voor de eigen middelen die zij in hun vennootschap investeren een interestkost fiscaal af te trekken, zoals dat vandaag het geval is voor leningen. Hiermee zijn we het enige land in Europa die dit mogelijk maakt. En inmiddels zijn vriend en vijand in binnen - maar vooral buitenland ervan overtuigd dat deze hervorming van de vennootschapsbelasting revolutionair is en een basis kan vormen om een heel wat nieuwe investeerders naar ons land te lokken. Volgens experten kan de wet op de notionele interesten, zoals vroeger de KB's Cooreman-Declercq en de coördinatiecentra, uitgroeien tot één van de belangrijkste maatregel voor ons investeringsklimaat van de laatste vijfentwintig jaar. Vanaf oktober start wereldwijd een campagne om deze hervorming te. Ik kan dan ook meedelen dat tegen de beleidsverklaring van oktober aanstaande in twee andere belangrijke dossiers vooruitgang zal worden geboekt. Het eerste dossier is uiteraard dat van de eindeloopbaan. De vergrijzing komt op ons af. De activiteitsgraad van ouderen moet kost wat kost de hoogte in. Het tweede dossier is dat van de financiering van de sociale zekerheid. Als we de unieke sociale zekerheid van ons land willen behouden, en dat willen we, dan is er maar één manier om de veel te hoge lasten op arbeid te doen dalen en dat is een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere heffingen. Welke de weg is die daartoe moet gevolgd worden, zijn we nu aan het onderzoeken. Maar wat in elk geval zinloos zou zijn, is voor alle bedrijven de loonkost verlagen, maar dan ditzelfde geld op een andere manier aan alle bedrijven terugvragen. In elk geval - en dit is de boodschap die ik op deze feestelijke zitting wil meegeven - mogen we niet vervallen in pessimisme. Realisme wel, maar pessimisme niet. Dat helpt niemand vooruit. Zeker de economie niet Voor het eerst in maanden is het ondernemersvertrouwen opnieuw licht gestegen in juni. Daar moeten we met aankomende hervormingen verder op bouwen. Ook het consumentenvertrouwen is terug gestabiliseerd. Ook die barometer kan in de toekomst nog verbeteren, nu de mensen in de afrekening de daling van hun belastingen fors beginnen aan te voelen. Maar ook de Europese crisis mag ons niet verlammen. Crisissen zijn uitdagingen. Het is niet de eerste maal dat dat in Europa gebeurt. In 1954 werd de Europese Defensiegemeenschap verworpen. Dat heeft toen geleid tot een nog groter en veel ambitieuzer project: het Verdrag van Rome en de EEG. We moeten op dezelfde manier van de huidige crisis in Europa gebruik maken om te werken aan een nieuwe fase in de Europese integratie. Dames en heren, Ons land en onze bedrijven hebben heel wat troeven, heel wat topkwaliteit te bieden. Alleen zij we blijkbaar iets te bescheiden om onze troeven te valoriseren. De voornaamste bedoeling van het feestjaar 175-25 was dan ook de kans te grijpen om het imago van ons land te versterken en te promoten. In die zin is deze «Week van de economie» bijzonder geslaagd. De 175 bedrijven die hier in de kijker staan, bewijzen dat we mogen fier zijn op onze ondernemers. Bovendien kent ons land ook heel wat trendsetters. En om na te gaan wie nu de Belgische economische Trendsetter bij uitstek was, organiseerde de redactie van Trends een poll onder haar lezers. Zij konden kiezen uit een reeks van vijftig ondernemers die tijdens hun leven uitblonken in relevantie, entrepreneurschap, innovatie. De lijst is indrukwekkend. Met klinkende namen als Bekaert, Francqui, Gevaert, Solvay, Colruyt, Delhaize en ga zo maar door. Toch is er één naam die er volgens de lezers van Trends bovenuit steekt. Zijn bedrijf alleen al zorgt voor 20 procent van de toegevoegde waarde van de Kempen. Wereldwijd telt het meer dan 23.000 werknemers waarvan 5.000 in ons land. Meer dan honderd patenten heeft het op zijn naam staan en maar liefst zeventien fundamentele geneesmiddelen zijn gevonden door hem en zijn team. Er is bijna niemand die onderzoek en onderneming zo succesvol combineerde als hij. Dames en heren, de economische Trends-setter van 175 jaar België is wijlen Paul Janssen geworden, de oprichter en bezieler van Janssen Farmaceutica. Over Paul Janssen kunnen we alleen maar superlatieven gebruiken. Hij was een man met een missie. Paul Janssen staat voor vernieuwing, gedrevenheid en kwaliteit. Hij is daarmee een goed symbool voor ondernemend België. Ons land heeft een schat aan kwaliteit. Laat ons van deze week een nieuwe start maken om die schat aan de wereld te tonen. Ik dank u.