13 nov 2021 21:51

Federale minister van Klimaat reageert op COP 26-akkoord: "Ik wil nu het beste halen uit dit akkoord"

De 26ste conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering is afgelopen. Tot op het einde ging het erom de hoogst mogelijke ambitie te handhaven, in een moeilijk evenwicht tussen de partijen. Minister van Klimaat Zakia Khattabi wil nu vooruitkijken: "Er valt veel te zeggen over het akkoord. Er zijn teleurstellingen, maar er zijn ook belangrijke redenen tot tevredenheid. Het is nu aan ons om de verschillende elementen van de overeenkomst optimaal te benutten”.

De 1,5°C doelstelling

De minister zei verheugd te zijn dat de stand van de wetenschap en het laatste IPCC-rapport als referenties worden aangehaald, en dat de 1,5°C-doelstelling in de Overeenkomst van Parijs wordt bevestigd en geconcretiseerd. De bevestiging dat de temperatuurstijging onder 1,5°C moet blijven, is van vitaal belang voor de toekomst van onze samenlevingen. Om dit te bereiken worden de staten opgeroepen hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te versterken, en elk jaar zal tijdens een ministeriële bijeenkomst de voortgang worden geëvalueerd. 

Internationale financiering

De landen en gemeenschappen die de hoogste prijs betalen voor de klimaatverandering, zijn nu vaak die landen en gemeenschappen die er de minste verantwoordelijkheid voor dragen. In de overeenkomst staat dat het streefcijfer van 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering zo spoedig mogelijk moet worden gehaald, en de ontwikkelde landen worden opgeroepen hun collectieve bijdrage aan de financiering van adaptatie te verdubbelen. "De ontwikkelingslanden hebben terecht opgeroepen tot ambitieuze politieke en financiële engagementen inzake adaptatie en schade en verlies. Het werkprogramma en de dialoog waartoe werd beslist, zijn slechts de eerste stappen op weg naar meer solidariteit", analyseert de minister. 

De regels van het spel

De regels voor samenwerking op internationaal niveau (de koolstofmarkt, rapportage en gemeenschappelijke tijdskaders) zijn eindelijk vastgesteld. Volgens de minister "zullen deze regels, die na 6 jaar discussie tot stand zijn gekomen, bijdragen tot het garanderen van transparantie en de verantwoordelijkheid van de partijen, en dus tot een groter wederzijds vertrouwen in het proces".

Tenslotte constateerde de minister een aantal bijzondere punten van tevredenheid, zoals

- de verwijzing naar de wetenschap als referentie voor de engagementen

- de verwijzing naar rechtvaardige transitie

- de erkenning van het belang van de integriteit van alle ecosystemen (met inbegrip van bossen en oceanen) en de noodzakelijke bescherming van de biodiversiteit

- de erkenning van de rol van inheemse volkeren, jongeren, vrouwen en het maatschappelijk middenveld in het algemeen.

Zij concludeert: "Deze overeenkomst is onvolmaakt. Het is een compromis tussen 197 staten. Maar het bevat de fundamenten voor ambitieuzer beleid. Het is nu aan alle regio's en staten om hun verantwoordelijkheid te nemen. Van mijn kant kies ik ervoor om naar de toekomst te kijken en het akkoord te benutten voor meer ambitie en concrete actie, in het belang van iedereen, vandaag en morgen, hier en elders", besluit minister Zakia Khattabi.