20 juin 2023 15:20

Zakia Khattabi is verheugd over de goedkeuring van de natuurherstelwet door de Raad Milieu (ENV) van de EU

De Raad Milieu van de Europese Unie heeft dinsdag in Luxemburg een algemene oriëntatie aangenomen over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake natuurherstel. Dit standpunt zal dienen als mandaat van de Raad voor toekomstige onderhandelingen met het Europees Parlement.

"Ik kan alleen maar blij zijn met het resultaat van dit belangrijke stuk wetgeving en de goedkeuring ervan. Vandaag, zes maanden na de historische overeenkomst die werd bereikt op de COP15 over biologische diversiteit waartoe België en de Europese Unie zich verbonden hebben, is deze wet over natuurherstel dringend nodig om de achteruitgang van de biodiversiteit en de drastische gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Vandaag volstaat het niet meer om de natuur te beschermen; het is essentieel om ze te herstellen om de veerkracht van onze landbouw en de bewoonbaarheid van onze steden te garanderen. Het is ook belangrijk om niet te vergeten dat de kosten van niets doen nu een realiteit zijn, vanuit zowel economisch als menselijk oogpunt. Als we nu niets doen, zullen de gevolgen voor toekomstige generaties alleen maar erger worden. Ik betreur de Belgische onthouding, maar ik wil mijn collega's Céline Tellier, Alain Maron en Zuhal Demir bedanken, die tot het einde hebben geprobeerd om de zaken in beweging te krijgen".