08 dec 2015 14:29

10 Jaar Baby Friendly Hospital in België

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van “Baby Friendly Hospitals” in ons land hebben nog eens vier ziekenhuizen het label “babyvriendelijk” gekregen. Ons land telt nu in totaal 27 ziekenhuizen die het “Baby Friendly Hospital Initiative” van de Wereldgezondheidsorganisatie toepassen. Doel van dit project is ervoor zorgen baby en moeder de beste kansen krijgen op gebied van gezondheid en welzijn en dat daardoor kindersterfte wereldwijd daalt.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en Unicef hebben het project “Baby Friendly Hospitals Initiative” of BFHI gelanceerd in 1991. In 2005 is het Belgische actieplan gestart dat materniteiten aanspoort betere informatie te verstrekken aan toekomstige ouders wat voeding en gezondheid betreft.

 

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Elke moeder wil het beste voor haar baby. En borstvoeding is een zeer goede keuze maar is niet altijd mogelijk voor iedereen. Daarom is het bijzonder belangrijk dat ouders voor en na de bevalling goede informatie krijgen over de best mogelijk voeding voor hun baby en over de verschillende, gezonde mogelijkheden.”

“Steeds meer zorgverstrekkers in onze Belgische ziekenhuizen specialiseren in deze begeleiding en daar worden onze jonge ouders en kinderen alleen maar beter van.”

 

Het BFHI legt internationale normen op voor onder andere de zorgkwaliteit rond borstvoeding, begeleiding van ouders  en het op de markt brengen van zuigelingenvoeding.
Ziekenhuizen krijgen het BFHI-label als ze voldoen aan een reeks vuistregels rond borstvoeding en als ze toekomstige ouders en pas bevallen moeders en hun partner goede informatie geven en begeleiden. Borstvoeding heeft voordelen op korte, maar ook op (middel)lange termijn, zowel voor kind als moeder. Moedermelk helpt kinderen beschermen tegen veelvoorkomende  infecties (ook potentiele dodelijke infecties) en zorgt voor een gezonde ontwikkeling van de hersenen.
In ons land zijn er momenteel 27 ziekenhuizen die een officiële erkenning als ‘Baby Friendly Hospital’ hebben. 22 Andere ziekenhuizen hebben zich bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geëngageerd om opleidingen rond borstvoeding te stimuleren bij het medisch personeel.

 

Feest
Aangezien het dit jaar 10 jaar  geleden is dat de eerste Belgische ziekenhuizen hun erkenning in ontvangst mochten nemen en ook het Federaal Borstvoedingscomité 15 kaarsjes mag uitblazen, organiseerden de FOD Volksgezondheid en UNICEF vandaag, 8 december 2015, een feestelijke studiedag rond borstvoeding. Tijdens deze viering werd aan 4 nieuwe ziekenhuizen de erkenning als ‘Baby Friendly Hospital’ uitgereikt. 14 Andere ziekenhuizen zien hun erkenning verlengd.
“10 jaar Baby Friendly Hospital Initiative is een reden tot vieren, maar is zeker geen eindpunt. Borstvoeding is voor kinderen in vele landen nog steeds een zaak van leven of dood. Maar ook bij ons is borstvoeding en veilig moederschap van cruciaal belang om de gezondheid en voeding van zuigelingen en jonge kinderen te verbeteren. Het Baby Friendly Hospital Initiative onder impuls van het Federaal Borstvoedingscomité en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, speelt hierin een belangrijke rol”, aldus Damien Vincent, algemeen directeur van UNICEF België.

 

Meer info
Sven Heyndrickx
adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90