18 nov 2016 11:12

1000 antibioticabehandelingen per 1000 inwoners per jaar en is nog te hoog

18 november is de Europese Antibioticadag. Voor deze gelegenheid lanceren de FOD Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) opnieuw hun campagne om patiënten en zorgverleners te sensibiliseren over het feit dat we nog te vaak en verkeerd antibiotica gebruiken in ons land.
 

Buiten het ziekenhuis worden in België per 1000 inwoners momenteel nog 1000 antibioticabehandelingen voorgeschreven per jaar. Dit is te hoog en ook veel meer dan in andere Europese landen. Met alle gevolgen van dien: antibiotica veroorzaken ongemakken en nevenwerkingen, maar bacteriën worden vooral resistent tegen antibiotica.

 

Deze resistentie vormt een groot probleem voor de volksgezondheid. Het is wetenschappelijk bewezen dat het verminderen van het antibioticagebruik leidt tot een daling van de resistentie van bacteriën. Daarom is het belangrijk om zorgverleners en patiënten te blijven informeren over het goed gebruik van antibiotica.

 

De campagne van de FOD Volksgezondheid en BAPCOC heeft als slogan:“Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet”. Vanaf deze vrijdag worden radiospots uitgezonden en verschijnen er advertenties in de krant “Metro”. De campagne loopt door in december en tot aan het griepseizoen omdat dan de meeste antibiotica worden voorgeschreven. Maar de meest geschikte partners om deze boodschap te verspreiden zijn uiteraard de apothekers en artsen.

 

Het uiteindelijke doel van de FOD Volksgezondheid en BAPCOC is om het antibioticaverbruik terug te brengen naar 600 voorschriften per 1000 inwoners in 2020 en 400 in 2025.

 

Meer informatie : www.gebruikantibioticacorrect.be

Contact: Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volkgezondheid: 0495 25 47 24