30 aug 2019 17:03

1/5de loopbaanvermindering voor gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Wouter Beke akkoord met de invoering van de 1/5de loopbaanvermindering in het kader van het palliatief en medisch bijstandsverlof voor de gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering wil voor haar gouverneurs en arrondissementscommissarissen bepalingen opnemen in verband met het palliatief en medisch bijstandsverlof. Deze personeelsleden zouden recht krijgen op een vermindering van hun arbeidsprestaties met 1/5de wat het palliatief en medisch bijstandsverlof betreft onder de voorwaarden en de duur bepaald bij het koninklijk besluit van 7 mei 1999 over de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.