26 jul 2019 17:10

17 soorten toegevoegd aan de lijst van de invasieve uitheemse soorten die zorgwekkend zijn voor de Europese unie

Een tweede update van de lijst van invasieve uitheemse soorten die voor Europa zorgwekkend zijn, is zopas gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Die update voegt 17 planten- en diersoorten toe aan de lijst, die er al 49 telde. De meeste van de toegevoegde soorten zijn nog maar in geringe mate in Europa aanwezig, maar hun verspreiding zou grote schade toebrengen aan het milieu. Door hun toevoeging worden de impact ervan kan evenwel afgezwakt worden via een gecoördineerde Europese actie.

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geïntroduceerd zijn en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit en de diensten die door ecosystemen worden geleverd (bv. plantaardige productie, waterzuivering of bestuiving).


Nieuwe verplichtingen voor de lidstaten

De Europese lijst is het centrale element van de Verordening (EU) nr. 1143/2014, die de negatieve gevolgen van invasieve uitheemse soorten wil voorkomen, tot een minimum beperken of afzwakken. De lidstaten zijn ermee belast een reeks verplichtingen na te leven voor elk van de soorten op de lijst, met name:
 

  • het verbod op invoer en handel;
  • het verbod op bezit en kweek;
  • het verbod op vrijlating in de natuur;
  • de verplichting tot toezicht op hun populaties;
  • de verplichting tot uitroeiing of beheer van hun populaties.

 

De uitvoering van die verplichtingen maakt het mogelijk om een globaal, gecoördineerd en effectief antwoord te bieden op de problematiek van biologische invasies in Europa, en is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen alle lidstaten. Ze veronderstelt ook een versterkte samenwerking met de economische sectoren, de niet-gouvernementele organisaties en burgers.


Uitvoering in België
In België zijn de bevoegdheden betreffende de verschillende verplichtingen van de verordening verdeeld over de federale overheid en de Gewesten. De bevoegde overheden in België zijn:

 

  • Op het niveau van de federale overheid (bevoegdheid inzake import, export en transit + marien milieu)

DG Leefmilieu, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/biodiversiteit/de-invasieve-uitheemse-soorten-een-reele-bedreiging-voor-de

Contactpersoon : zie hieronder

 

  • In Wallonië :

Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, Service Public de Wallonie - http://biodiversite.wallonie.be/invasives
Contactpersoon: Nicolas Yernaux, woordvoerder van de Service Public de Wallonie nicolas.yernaux@spw.wallonie.be / Tel: 081 32 14 54

  • In Vlaanderen :

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid - http://www.natuurenbos.be
Contactpersoon: Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder / marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be / Gsm: 0499 86 51 58

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Leefmilieu Brussel - http://www.leefmilieu.brussels
Contactpersoon: Pauline Lorbat, woordvoerder / plorbat@environnement.brussels / Gsm: 0485 89 47 45


Documents disponibles:

- lijst 17 nieuwe soorten

- persdossier