17 jun 2019 13:17

17.06.2019 - Persbericht - Brandweer Brussel en Beliris slaan de handen in mekaar voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne in Elsene

Een nieuwe stap voor de bouw van een brandweerkazerne in Elsene wordt genomen : Beliris, de bouwexpert voor Brussel, heeft het studiebureau belast met het ontwerpen van een infrastructuur die beantwoordt aan de noden van brandweerlieden, aangesteld.

Beliris heeft de opdracht voor de studies toegekend aan ORG – Permanent Modernity op basis van hun coherent, kwaliteitsvol en duurzame voorstel. In de loop van de komende weken zal het studiebureau zijn missie starten: de diepgaande studie van de inplanting van het gebouw, van zijn structuur, van de volumes en de indeling, evenals van alle technische systemen zoals verwarming, ventilatie en elektriciteit.


De nieuwe kazerne zal worden opgetrokken naast het oude gebouw aan de Triomflaan, want dit is een uitstekende locatie om het volledige gebied snel te bereiken.
Voorpost Delta in Elsene dateert van 1979-1980. De oppervlakte van 800 m2 is ontoereikend en voldoet niet langer aan de behoeften van de brandweerlieden. Ter vergelijking: in voorpost Paul Brien in Schaarbeek, ook gebouwd door Beliris, worden eveneens zo’n 13 à 15 brandweerlieden met hun uitrusting gekazerneerd  maar de oppervlakte is dubbel zo groot. Een voorbereidend onderzoek heeft al aangetoond dat de mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige kazerne zeer beperkt zijn. De garage is te klein en het is moeilijk om deze te vergroten zonder het hele gebouw te moeten slopen. Voorpost Delta is een zogenaamde “zware” kazerne, wat wil zeggen dat ze minstens beschikt over een autopomp, een  autoladder, een voertuig voor kleine interventies en 2 à 3  ziekenwagens. Het gebouw moet eveneens de uitrustingen voor een ploeg van 16 mensen herbergen.


Gezien de specifieke noden van een brandweerkazerne zal het studiebureau ook de indeling van het gebouw bestuderen om de vertrektijd voor interventies te minimaliseren, aangepaste ruimtes ontwikkelen voor de stockage en het onderhoud van de apparatuur en efficiënte waterinstallaties voorzien, speciale zones ontwerpen voor de decontaminatie na interventie. Verder moet de kazerne naast werkruimtes als bureaus, vergaderzalen, ateliers en garages ook leefruimtes zoals een keuken, slaapzalen, een badkamer en een sport- en fitnessruimte bevatten. De brandweerlieden verrichten immers wachten van 24 uur. Een efficiënte en comfortabele inrichting is dus onontbeerlijk.


De mobiliteit en toegankelijkheid van de site zullen eveneens worden bestudeerd met het oog op de beste optie voor de brandweerlui, die het effectief zullen gebruiken. Het groene aspect van de wijk wordt behouden, en de inplanting van het gebouw zal de natuurlijke glooiing van het terrein respecteren. Ten slotte bevat het programma ook diverse milieuclausules: een passief of zelfs nul-energiegebouw met, onder andere, hoogrendementsglas, energie- en waterbesparende maatregelen, een groendak, zonnepanelen...

 

Als eerste stap zal het aangewezen bureau allerlei informatie verzamelen van de Brusselse netbeheerders voor water, gas en elektriciteit, de stedenbouwkundige diensten, de brandweer en de gemeente. Vervolgens zal het grondtesten en een test met geothermie uitvoeren, om vervolgens verder te gaan met het ontwerp van de plannen. De eerste resultaten van de studies worden verwacht tegen eind 2019. De vergunning zou in 2020 moeten worden aangevraagd. Tijdens de werken blijft de huidige kazerne 100% operationeel en gaat vervolgens naar de nieuwe faciliteiten. Het budget van de werken wordt geschat op 3.250.000 € exclusief btw.


« Het ontwerp van de huidige kazerne voldoet niet meer aan de huidige behoeften. Zo is het momenteel bijvoorbeeld niet mogelijk om gescheiden vertrekken voor mannen en vrouwen in te richten. Ook de sportinfrastructuur is verouderd en komt niet meer tegemoet aan de noden van onze brandweerlieden. Bovendien voldoet het gebouw niet aan diverse duurzame bouwtechnische vereisten op het vlak van isolatie, technische installaties … waardoor het comfort te wensen over laat en er veel middelen verloren gaan aan verwarmings- en andere kosten. » Pierre Menu, officier-tweede-in-bevel, adjunct-directeur generaal van Brandweer Brussel