02 apr 2004 17:00

175e verjaardag van de onafhankelijkheid van België

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad het voorstel van organisatie van de feestelijkheden ter herdenking van de 175e verjaardag van de onafhankelijkheid van België, goed.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad het voorstel van organisatie van de feestelijkheden ter herdenking van de 175e verjaardag van de onafhankelijkheid van België, goed.

In 2005 zal België de 175e verjaardag van haar onafhankelijkheid vieren: "De 175e, de tijd van de ontmoetingen". De regering wenst dat de herdenkingsactiviteiten voor deze verjaardag zich resoluut richten op de toekomst, de jeugd, ontmoetingen en de samenhorigheid. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de betrokkenheid van de jongeren in het programma van feestelijkheden. De 175e verjaardag zal eveneens de gelegenheid zijn om ontmoetingen tussen generaties en tussen culturen te scheppen tussen alle burgers die op het Belgisch grondgebied vertoeven. Deze verjaardag biedt ook een ongemene kans om de multiculturele kenmerken van onze samenleving in de verf te zetten. Bruggen zullen geslagen worden tussen de verschillende instellingen van ons land. Alle federale, gewest-, gemeenschaps-, stads-, gemeentelijke overheden moeten zich inzetten bij de organisatie van deze feestelijkheden om een positief resultaat te bekomen. Een groot deel van die festiviteiten zal uitgaan van het verenigingsleven en de privé-sector. Daarom zullen criteria uitgevaardigd worden voor de toegang tot het beschermheerschap en het feestlogo. Wat betreft het logo zal een wedstrijd uitgeschreven worden. De laatstejaarsstudenten van scholen voor beeldende kunsten zullen gevraagd worden mee te dingen. De 175e verjaardag zal ook de gelegenheid bieden het imago van ons land, zowel in binnen- als buitenland, verder op te poetsen. Het is een enige gelegenheid om de hele wereld de moderniteit en het dynamisme van ons land te betuigen. Het voorlopige programma is opgebouwd rond zeven hoofdthema's. 1. Het Federale België 2. België in beweging 3. Het culturele België 4. Het multiculturele België 5. België, economisch en sociaal 6. Feestelijk België 7. België in stad en platteland Elk van deze thema's vertaalt zich in een reeks programma's en activiteiten. De verschillende onderdelen zullen besproken worden met de Gemeenschappen en de Gewesten in de volgende weken. Een oproep tot projecten wordt half mei gedaan om het programma te vervolledigen.